Malerhaugen Vel sin logo

 

 

 

 

Kommer navnet Malerhaugen av malurt?

hjem

nyheter

kontakt

prosjekter

malerhaugposten

historikk

økonomi

styre

lenker

Read about Malerhaugen in english

Malerhaugen vel uttaler seg om ny giv for Groruddalen

I disse dager er det ute til høring hvordan det offentlige bør stimulere til et bedre miljø i Groruddalen. Nå er ikke vi en del av denne dalen, men likevel er det noen av forslagene som kan få konsekvenser for oss. Det er planlagt å etablere Strømsveien som en "miljøboulevard", med et menes først og fremst at det anlegges egne kollektivfelt i veien. Det andre er at det planlegges å øke kapasiteten på Østre Aker vei ved å overøre trafikk fra Trondheimsveien til Østre Aker, som da munner ut på Ensjø-Hasle. Det tredje er å knytte Ensjø T direkte til den nye T-baneringen og forlenge Furusetbanen til Lørenskog. Her kommer vår uttalelse:

Oslo, den 6. februar 2005

Byrådsavdeling for byutvikling

Rådhuset

0037 OSLO

HELHETLIG UTVIKLINGSPLAN FOR GRORUDDALEN - HØRING

Malerhaugen vel representerer beboere i Ensjø-/Helsfyrområdet og er således ikke direkte involvert i Groruddalsatsningen. Vi ser likevel at noen av forslagene kan medføre konsekvenser for vårt område.

Utvidelse av Østre Aker vei:

Østre Aker vei munner ut i Økernveien og vil medføre økt trafikk inn mot Ensjø/Hasle. Det bør utredes konsekvenser for de sentrale deler av Oslo øst ved overføring av trafikk fra Trondheimsveien til Østre Aker vei. Fordeling av trafikk til de ulike områdene i randsonen til sentrum må tas med i planene. Det har tidligere vært planer om tunnel fra Økern til Oslo sentrum.

Strømsveien/E 6 som miljøboulevard:

Økt satsning på kollektivbruk fra Romerike til sentrum anses meget positivt. Vi forutsetter at kollektivfelt i Strømsveien til Vålerengtunnelen ikke betyr utvidelse av Strømsveien, men at kollektivfeltene tas av eksisterende vei.

Med den fremtidige boligbyggingen på Ensjø vil det bli nødvendig å begrense gjennomkjøring i Ensjøveien og Grenseveien. En miljøboulevard i Strømsveien kan anlegges slik at bilister finner det mindre attraktivt å kjøre gjennom boligområder og velger hovedårene til sentrum.

Kollektivsatsning:

Malerhaugen vel ser det svært positivt at det opprettes direkte T-baneforbindelse mellom Ensjø T og den nye T-baneringen (Ensjøkoblingen).

Furusetbanens forlengelse til Lørenskog og Ahus bør ikke bare utredes, men bygges.

(06.02.2005)

Tilbake til nyheter...

 

Til toppen
Toppen

 

 

Nedsidene er sjekker i Lynx nettleser

Sidene er utviklet av TaurusDesign i Oslo - webdesigneren i ditt nærmiljø,
telefon 92 08 20 31

Kildekodene er feilfrie i h.h.t.  World Wide Consortium